Apie Lietuvos augalų žinyną

Žemiau pateikiamas Lietuvoje savaime augančių, auginamų arba galinčių augti augalų sąrašas. Į sąrašą taip pat įtraukti kai kurie Lietuvoje negalintys augti ir neauginami augalai, kurie pasižymi vaistinėmis, maistinėmis, prieskoninėmis savybėmis, gali būti pritaikyti buityje ar pasižymi kitomis išskirtinėmis savybėmis.

Sąrašas gali būti filtruojamas pagal iš anksto nurodytus parametrus arba paieškos lauke įvedus ieškomą frazę. Pagal paieškos frazę paieška vykdoma tik augalo lietuviškame bei lotyniškame rūšies pavadinime.

Siekiama pateikti naujausius mokslinius augalų pavadinimus, tačiau iki to yra pereinama palaipsniui. Kaip pagrindas augalų sąrašui sudaryti buvo naudotas daugiatomis "Lietuvos TSR flora". Tačiau ne visi ten naudoti augalų rūšių pavadinimai išliko teisingi iki šiandienos. Šiuo metu rūšių pavadinimai papildomai sutikrinti remiantis knyga Z. Gudžinskas "Lietuvos induočiai augalai".

Šalia augalų pateikiamos fotografijos, kurios mano manymu atitinka nurodytą rūšį, tačiau gali pasitaikyti atpažinimo klaidų. Jei tokių pastebėjote, prašau informuoti ir neteisinga infomacija bus pašalinta ar pataisyta.


A
B
D
E
G
J
K
L
M
N
O
P
R