Lietuvos induočiai augalai

Internete sudėtinga rasti visų Lietuvoje augančių ir dažniau auginamų induočių augalų sąrašą, tad nusprendžiau tokį surinkti pats.

Šis darbas dar nėra baigtas. Kol kas surašytos tik visos induočių šeimos.

Kol kas daugelį rūšių galite rasti žinyne.

 •  Pataisūnai
  • Pataisainiai
   • Pataisuočiai
    • Pataisiečiai
     • Pataisiniai
      • Padraika
      • Atgiris
      • Pataisiukas
      • Pataisas
  • Slepišerainiai
   • Slepišeruočiai
    • Slepišeriečiai
     • Slepišeriniai
      • Slepišerė
 • Asiūkliniai
  • Asiūklainiai
   • Asiūkluočiai
    • Asiūkliečiai
     • Asiūkliniai
      • Asiūklis
 • Šertviniai
  • Driežlielainiai
   • Driežlieluočiai
    • Dreižlieliečiai
     • Driežlieliniai
      • Varpenis
      • Driežlielė
  • Šertvainiai
   • Šertvuočiai
    • Šertviečiai
     • Denstetijiniai
      • Šakys
     • Pelkiapapartiniai
      • Kalnapapartis
      • Papartuolis
      • Pelkiapapartis
     • Kalnarūtiniai
      • Kalnarūtė
     • Vudsijiniai
      • Blužniapapartis
      • Sprakšė
      • Papartenis
      • Jonpapartis
     • Papartiniai
      • Papartis
      • Spyglainis
     • Unksmeniniai
      • Unksmenė
     • Šertviniai
      • Šertvė
   • Plūstuočiai
    • Plūstiečiai
     • Plūstiniai
      • Plūstis
     • Azoliniai
      • Azolė
 • Pušūnai
  • Ginkmedainiai
   • Ginkmediečiai
    • Ginkmediniai
     • Ginkmedis
  • Pušainiai
   • Kukmeduočiai
    • Kukmediečiai
     • Kukmediniai
      • Kukmedis
   • Pušuočiai
    • Pušiečiai
     • Pušiniai
      • Kėnis
      • Maumedis
      • Eglė
      • Pušis
      • Pocūgė
      • Cūga
     • Taksodiniai
      • Taksodis
     • Kiparisiniai
      • Puskiparisis
      • Kiparisas
      • Kadagys
      • Tuja
      • Tujenis
 • Magnolijūnai
  • Magnolijainiai
   • Aquifoliales
    • Bugieniniai
     • Bugienis
   •  Magnolijažiedžiai
    • Magnolijiečiai
     • Magnolijiniai
      • Tulpmedis
      • Magnolija
    • Žvaigždanyžiedžiai
     • Citrinvytiniai
      • Citrinvytis
    • Kartuoliečiai
     • Kartuoliniai
      • Kartuolė
      • Pipirlapė
    • Lūgniečiai
     • Lūgniniai
      • Lūgnė
      • Vandens lelija
    • Nertiečiai
     • Nertiniai
      • Nertis
   • Vėdrynažiedžiai
    • Vėdryniečiai
     • Mėnuliasėkliniai
      • Mėnuliasėklis
     • Vėdryniniai
      • Kurpelė
      • Juodžolė
      • Adonis
      • Plukė
      • Sinavadas
      • Kurklė
      • Puriena
      • Blakėžudė
      • Raganė
      • Raguolis
      • Pentinius
      • Erantis
      • Švitriešis
      • Eleboras
      • Žibuoklė
      • Bligna
      • Strugena
      • Juodgrūdė
      • Šilagėlė
      • Vėdrynas
      • Vingiris
      • Burbulis
     • Auksašakniniai
      • Auksašaknė
     • Raugerškiniai
      • Raugerškis
      • Mahonija
    • Bijuniečiai
     • Bijūniniai
      • Bijūnas
    • Aguoniečiai
     • Aguoniniai
      • Ugniažolė
      • Ešolcija
      • Vaiklas
      • Aguona
      • Remerija
     • Žvirbliarūtiniai
      • Rūtenis
      • Auskarėliai
      • Žvirbliarūtė
   • Gvazdikažiedžiai
    • Gvazdikiečiai
     • Niktagininiai
      • Naktišius
     • Pluoštagėliniai
      • Pluoštagėlė
     • Portulakiniai
      • Menuva
      • Portulaka
     • Ilecebriniai
      • Skleistenis
      • Klėstenė
     • Gvazdikiniai
      • Raugė
      • Smiltė
      • Glažutė
      • Krūmsargė
      • Gvazdikas
      • Guboja
      • Rieskė
      • Jūrasmiltė
      • Gaisrena; smaliukė
      • Smiltinukė
      • Smiltagraibė
      • Pastenis
      • Maražolė
      • Lelionė
      • Žemenė
      • Putoklis
      • Naktižiedė; šakinys
      • Kežys
      • Posmiltė
      • Žliūgė
      • Kalkenė
     • Burnotiniai
      • Burnotis
      • Celiozija
     • Balandiniai
      • Balandūnė
      • Basija
      • Runkelis
      • Balanda
      • Drugialaišis
      • Kochija
      • Nariuotė
      • Salikornija
      • Druskė
      • Špinatas
    • Rūgtiečiai
     • Rūgtiniai
      • Akonogonas
      • Gyvatžolė
      • Grikis
      • Pelėvirkštis
      • Rūgtis
      • Takažolė
      • Reinutrė
      • Rabarbaras
      • Rūgštynė
    • Pliumbagiečiai
     • Pliumbaginiai
      • Gvaizdė
   • Hamameliažiedžiai
    • Hamameliečiai
     • Hamameliniai
      • Hamamelis
     • Plataniniai
      • Platanas
    • Buksmediečiai
     • Buksmediniai
      • Buksmedis
    • Bukiečiai
     • Bukiniai
      • Kaštainis
      • Bukas
      • Ąžuolas
    • Beržiečiai
     • Beržiniai
      • Alksnis
      • Beržas
     • Lazdyniniai
      • Skroblas
      • Lazdynas
    • Sotvariečiai
     • Sotvariniai
      • Sotvaras
    • Riešutmediečiai
     • Riešutmediniai
      • Karija
      • Riešutmedis
      • Pterokarija
   • Dilenijažiedžiai
    • Aktinidiečiai
     • Aktinidijiniai
      • Aktinidija
    • Arbatmediečiai
     • Jonažoliniai
      • Jonažolė
    • Vandeniečiai
     • Vandeniniai
      • Vandenė
    • Erikiečiai
     • Erikiniai
      • Balžuva
      • Meškauogė
      • Viržis
      • Bereinis
      • Marenikė
      • Erika
      • Gailis
      • Žemoklė
      • Gluosvė
      • Užgina
      • Spanguolė
      • Kriaušlapė
      • Šilauogė; mėlynė; bruknė; vaivoras
     • Varnauoginiai
      • Varnauogė
    • Raktažoliečiai
     • Raktažoliniai
      • Progailis
      • Vyrskydė
      • Pienažolė
      • Griovenė
      • Šilingė; poraistė
      • Raktažolė
      • Samuolis
      • Septynikė
    • Našlaitiečiai
     • Našlaitiniai
      • Našlaitė
    • Eglūniečiai
     • Eglūniniai
      • Eglūnas
    • Gluosniečiai
     • Gluosniniai
      • Tuopa
      • Gluosnis; karklas; blindė
    • Moliūgiečiai
     • Moliūginiai
      • Brienė
      • Arbūzas
      • Agurkas; melionas
      • Moliūgas
      • Tryškenis
      • Virkštenis
      • Rietena
      • Siendriekė
    • Kapariečiai
     • Bastutiniai
      • Česnakūnė
      • Laibenis
      • Vairenis
      • Vaistutis
      • Krienas
      • Barborytė
      • Miltinaitė
      • Bastutis; kopūstas; rapsas; griežtis; ropė; turnepsas
      • Engra
      • Stoklė
      • Judra
      • Žvaginė
      • Kartenė
      • Skamainis
      • Kardarija
      • Chorispora
      • Skabėtas
      • Konringija
      • Varnakojė
      • Balža
      • Poklius
      • Šatreinis
      • Anksta
      • Ankstyvė
      • Gražgarstė
      • Šungarstė
      • Tvertikas
      • Vakarutė
      • Hiršfeldija
      • Rudgrūdėlė
      • Mėlžolė
      • Pipirnė
      • Lobuliarija
      • Blizgė
      • Leukonija
      • Raumenius
      • Rėžiukas
      • Prožiklė
      • Ridikas; svėrė
      • Rapistras
      • Čėriukas
      • Garstyčia; garstukas
      • Pikulė
      • Glišė
      • Pašuolė
      • Čiužutė
     • Razetiniai
      • Razeta
    • Švitrūniečiai
     • Švitrūniniai
      • Saulenis
    • Dedešviečiai
     • Liepiniai
      • Liepa
     • Dedešviniai
      • Galenis
      • Piliarožė
      • Svilarožė
      • Anoda
      • Hibiskas
      • Rožūnė
      • Malopė
      • Dedešva
      • Sida
    • Dilgėliečiai
     • Guobiniai
      • Guoba; skirpstas; vinkšna
     • Šilkmediniai
      • Šilkmedis
     • Kanapiniai
      • Kanapė
      • Apynys
     • Dilgėliniai
      • Dilgėlė
    • Karpažoliečiai
     • Karpažoliniai
      • Karpažolė
      • Laiškenis
      • Ricinmedis
    • Timelėjiečiai
     • Timelėjiniai
      • Žalčialunkis
   • Erškėčiažiedžiai
    • Uolaskėliečiai
     • Storlapiniai
      • Storlapis
      • Vilkpupė
      • Perkūnropė
      • Šilokas
      • Šilropė
     • Uolaskėliniai
      • Bergenija
      • Blužnutė
      • Uolaskėlė
     • Agrastiniai
      • Serbentas; agrastas
     • Mandrauninkiniai
      • Mandrauninkė
    • Saulašariečiai
     • Saulašariniai
      • Aldrūnė
      • Saulašarė
    • Erškėtiečiai
     • Erškėtiniai
      • Drivuolė
      • Rasakila
      • Medlieva
      • Migdolas
      • Mažuolė
      • Abrikosas
      • Arunkas
      • Vyšnia; trešnė; kryklė
      • Svarainis
      • Kaulenis
      • Gudobelė
      • Cidonija
      • Žemuogenė
      • Egzochorda
      • Vingiorykštė
      • Žemuogė; braškė
      • Žiognagė
      • Lanksvūnas
      • Kerija
      • Lauravyšnė
      • Luizianija
      • Obelis
      • Šliandra
      • Neilija
      • Ieva
      • Persikas
      • Pūslenis
      • Sidabražolė
      • Galvainis
      • Prinsepija
      • Slyva
      • Dyglainė
      • Kriaušė
      • Erškėtis
      • Gervuogė; avietė; katuogė
      • Kraujalakė
      • Sibirutė
      • Lanksvūnė
      • Šermukšnis
      • Lanksva
      • Stefanandra
      • Valdšteinija
    • Mirtiečiai
     • Raudokliniai
      • Raudoklė
      • Šindra
     • Nakvišiniai
      • Dantenė
      • Gaurometis
      • Klarikija
      • Ožkarožė
      • Nakviša
     • Agariniai
      • Agaras
    • Jūruogiečiai
     • Plunksnalapiniai
      • Plunksnalapė
    • Pupiečiai
     • Pupiniai
      • Amorfa
      • Perluotis
      • Arachis
      • Kulkšnė
      • Karagana
      • Paraipstis
      • Avinžirnis
      • Kladraistis
      • Pūslius
      • Ožiarūtis
      • Prožirnis
      • Gledičija
      • Soja
      • Saldymedis
      • Plikšakis
      • Kirvenis
      • Pupmedis
      • Pelėžirnis
      • Palėpštis
      • Lęšis
      • Lespedeza
      • Garždenis
      • Lubinas
      • Makija
      • Liucerna
      • Barkūnas
      • Esparcetas
      • Dirvenis
      • Seradėlė
      • Drugišius
      • Pupelė
      • Žirnis
      • Robinija
      • Sausakrūmis
      • Raženis
      • Pūslotis
      • Termopsis
      • Dobilas
      • Ožragė
      • Vikis; pupa
      • Visterija
    • Muileniečiai
     • Lekėtiniai
      • Lekėčius
     • Kleviniai
      • Klevas
     • Kaštoniniai
      • Kaštonas
    • Rūtiečiai
     • Rūtiniai
      • Diktonas
      • Kamštenis
      • Ptelija
      • Rūta
     • Simarubiniai
      • Ailantas
     • Anakardiniai
      • Pūkenis
      • Žagrenis
    • Liniečiai
     • Lininiai
      • Linas
      • Žarotūnė
    • Snaputiečiai
     • Kiškiakopūstiniai
      • Kiškiakopūstis
     • Snaputiniai
      • Dalgutis
      • Snaputis
    • Sprigiečiai
     • Spriginiai
      • Sprigė
    • Nasturtiečiai
     • Nasturtiniai
      • Nasturtė
    • Putokšliečiai
     • Putokšliniai
      • Putokšlė
    • Smaugikiečiai
     • Smaugikiniai
      • Smaugikas
      • Ožekšnis
    • Santaliečiai
     • Santaliniai
      • Linlapis
     • Amaliniai
      • Amalas
    • Šunobeliečiai
     • Šunobeliniai
      • Šunobelė
      • Šaltekšnis
    • Žilakrūmiečiai
     • Žilakrūminiai
      • Žilakrūmis
      • Šaltalankis
    • Vynmediečiai
     • Vynmediniai
      • Vytenis
      • Vynvytis
      • Vynmedis
    • Hortenzijiečiai
     • Hortenzijiniai
      • Deucija
      • Hortenzija
      • Jazminas
    • Seduliečiai
     • Seduliniai
      • Sedula
    • Salieriečiai
     • Aralijiniai
      • Gebenė
     • Salieriniai
      • Garšva
      • Šunpetrė
      • Amis
      • Krapas
      • Skudutis; šventagaršvė
      • Builis
      • Salieras
      • Astrantija
      • Morkvenė
      • Drėgnuolė
      • Gaivenis
      • Kmynas
      • Kaukalis
      • Pūstabriaunė
      • Gurgždis
      • Nuokana
      • Guostė
      • Maludė
      • Mauda
      • Kalendra
      • Morka
      • Zunda
      • Lietvaris
      • Pankolis
      • Barštis
      • Gelsvė
      • Skarenis
      • Garduoklė
      • Išnė
      • Pastarnokas
      • Petražolė
      • Saliavas
      • Skudrūnas
      • Ožiažolė
      • Girūne
      • Kalnasargis
      • Auksveitis
      • Drėgmenė
      • Dygūnė
      • Turgenija
    • Karšuliečiai
     • Sausmediniai
      • Kolkvicija
      • Linėja
      • Sausmedis
      • Meškytė
      • Veigelė
     • Putininiai
      • Putinas
     • Šeivamediniai
      • Šeivamedis
     • Ūksmininiai
      • Ūksminas
     • Valerijoniniai
      • Valerijonas
      • Sultenė
     • Karšuliniai
      • Karšulis
      • Buožainė
      • Žvaigždūnė
      • Miegalė
      • Ratenas
   • Notreliažiedžiai
    • Gensijoniečiai
     • Raudiniai
      • Krunė
      • Kimbara
      • Lipikas
      • Šerardija
     • Gencijoniniai
      • Širdažolė
      • Gencijonas
      • Gencijonėlė
      • Patvenis
     • Puplaiškiniai
      • Puplaiškis
      • Plaumuonė
     • Stepukiniai
      • Žiemė
     • Klemaliniai
      • Klemalis
      • Kregždūnė
    • Alyvmediečiai
     • Alyvmediniai
      • Forsitija
      • Uosis
      • Ligustras
      • Alyvos
    • Bulviečiai
     • Bulviniai
      • Šunvyšnė
      • Paprika
      • Durnaropė
      • Drignė
      • Ožerškis
      • Pomidoras
      • Nikandra
      • Tabakas
      • Petunija
      • Dumplūnė
      • Skopolija
      • Kiauliauogė; bulvė; karklavijas; baklažanas
    • Vijokliečiai
     • Vijokliniai
      • Vynioklė
      • Vijoklis
      • Ipomėja; sukutis
     • Brantiniai
      • Brantas
    • Palemoniečiai
     • Palemoniniai
      • Palemonas
    • Agurkliečiai
     • Hidrofiliniai
      • Facelija
     • Agurkliniai
      • Amsinkija
      • Godas; godulis
      • Arguzija
      • Prosnis
      • Agurklė
      • Brunera
      • Akmenskėlis
      • Šunlielė
      • Ežeinis
      • Heliotropas
      • Žiaudrinys
      • Kietagrūdis
      • Neužmirštuolė
      • Vilkžvelgė
      • Poraitis
      • Plautė
      • Taukė
    • Bervidiečiai
     • Bervidiniai
      • Žiovenis
      • Linokė
      • Cimbaliarija
      • Rusmenė
      • Akišveitė
      • Raitinytė
      • Žvynšaknė
      • Dumblenė
      • Linažolė
      • Kūpolis
      • Puikūnas
      • Kregžlys
      • Nemezija
      • Skėstukas
      • Džioveklė
      • Glindė
      • Barškutis
      • Bervidis
      • Tūbė
      • Veronika
     • Krekesiniai
      • Krekesas
     • Bigonijiniai
      • Katalpa
     • Gyslotiniai
      • Kraštūnė
      • Gyslotis
     • Skendeniniai
      • Tuklė
      • Skendenis
    • Uodeguoniečiai
     • Uodeguoniniai
      • Uodeguonė
    • Notreliečiai
     • Verbeniniai
      • Verbena
     • Notreliniai
      • Žvirgždė
      • Vaisgina
      • Akenis
      • Liaudiga
      • Šunmėtė
      • Margenis
      • Žiomenė
      • Aniužė
      • Aklė
      • Tramažolė
      • Isopas; juozažolė
      • Šalmutis
      • Notrelė
      • Levanda
      • Sukatžolė
      • Vilkakojė
      • Mairūnas
      • Šantra
      • Melisa
      • Medumėlė
      • Mėta
      • Monarda
      • Katžolė
      • Bazilikas
      • Raudonėlis
      • Gumbenė
      • Juodgalvė
      • Šalavijas
      • Dašis
      • Kalpokė
      • Notra
      • Berutis
      • Čiobrelis
     • Praujeniniai
      • Praujenė
   • Astražiedžiai
    • Katilėliečiai
     • Katilėliniai
      • Varpelis
      • Katilėlis
      • Austėja
      • Glaudenė
     • Lobelijiniai
      • Lobelija
    • Astriečiai
     • Astriniai
      • Kraujažolė
      • Šerpeta
      • Ambrozija
      • Seilius
      • Anafalis
      • Katpėdė
      • Bobramunis
      • Varnalėša
      • Arnika
      • Kietis; diemedis; pelynas; peletrūnas
      • Astras
      • Saulutė
      • Lakišius
      • Jautakė
      • Medetka
      • Ratilis
      • Dagys
      • Karlija
      • Bajorė; rugiagėlė
      • Blezdingunė
      • Arteris
      • Skaistažiedė; chrizantema
      • Trūkažolė
      • Usnis
      • Šventadagis
      • Konyza
      • Gludas
      • Kosmėja
      • Kreisvė
      • Grūstė
      • Artišokas
      • Jurginas
      • Laumenė
      • Bandrenis
      • Šiušelė
      • Kemeras
      • Pūkūnė
      • Gailiardija
      • Galatelė
      • Galinsoga
      • Pūkelis
      • Grindelija
      • Saulainė
      • Saulėgrąža
      • Šlamutis
      • Saulakis
      • Kirmius
      • Vanagė
      • Džiugūnė
      • Debesylas
      • Salota
      • Gaiva
      • Snaudalė
      • Baltagalvė
      • Liguliarija
      • Ramunė
      • Zuiksalotė
      • Kardažolė
      • Šaukštis
      • Šemenis
      • Kartylis
      • Kudlė
      • Muskrėslė
      • Rudbekija
      • Sosiūra
      • Gelteklė
      • Žilė
      • Geltė
      • Margainis
      • Rykštenė
      • Pienė
      • Serentis
      • Bitkrėslė; skaistenis
      • Kiaulpienė
      • Telekija
      • Pūtelis
      • Šunramunis
      • Šalpusnis
      • Dagišius
      • Sausiukas
      • Gvaizdūnė
      • Zegija
  • Lelijainiai
   • Dumblialaiškiažiedžiai
    • Bėžiečiai
     • Bėžiniai
      • Bėžis
    • Vandenplūkiečiai
     • Vandenplūkiniai
      • Elodėja
      • Ežerutė
      • Vandenplūkis
      • Aštrys
    • Dumblialaiškiečiai
     • Dumblialaiškiniai
      • Dumblialaiškis
      • Šilininkas
      • Kaldezija
      • Šustinė
      • Papliauška
    • Liūnsargiečiai
     • Liūnsarginiai
      • Liūnsargė
    • Narytžoliečiai
     • Narytžoliniai
      • Narytžolė
    • Plūdiečiai
     • Plūdiniai
      • Grenlandija
      • Plūdė
     • Rupijiniai
      • Rupija
    • Andriečiai
     • Andriniai
      • Andras
    • Cimodokiečiai
     • Vandensarginiai
      • Vandensargė
    • Plukeniečiai
     • Plukeniniai
   • Lelijažiedžiai
    • Lelijiečiai
     • Melantiniai
      • Pudmė
      • Čemerys
     • Vėlyviniai
      • Vėlyvis
     • Vilkdalginiai
      • Krokas
      • Kardelis
      • Vilkdalgis
      • Vikšruolė
     • Lelijiniai
      • Margutė
      • Vištapienė
      • Lelija
      • Tulpė
    • Amariliečiai
     • Plėnūniniai
      • Šiaudenis
     • Hiacintiniai
      • Hiacintas
      • Leopoldija
      • Žydrė
      • Paukštpienė
      • Scylė
     • Česnakiniai
      • Česnakas; svogūnas; poras
     • Melsviniai
      • Melsvė
     • Viendieniniai
      • Viendienė
     • Amariliniai
      • Snieguolė
      • Leukoja
      • Narcizas
    • Smidriečiai
     • Pakalnutiniai
      • Pakalnutė
      • Medutė
      • Baltašaknė
     • Smidriniai
      • Smidras
    • Dioskorėjiečiai
     • Trilijiniai
      • Vilkauogė
    • Gegužraibiečiai
     • Gegužraibiniai
      • Beragis
      • Garbenis
      • Ilgalūpė
      • Klumpaitė
      • Gegūnė
      • Skiautalūpis
      • Antbarzdė
      • Sidabriukė
      • Plauretis
      • Laksva
      • Medauninkas
      • Purvuolis
      • Dviguonė
      • Gedutis
      • Lizduolė
      • Plikaplaiskė
      • Juodukė
      • Ofris
      • Gegužraibė
      • Blandis
    • Vikšriečiai
     • Vikšriniai
      • Vikšris
      • Kiškiagrikis
    • Viksuoliečiai
     • Viksvuoliniai
      • Viksvenis
      • Liūnmeldis
      • Viksva
      • Ratainytė
      • Viksvuolė
      • Duonis
      • Švylys
      • Meldelis
      • Saidrenis
      • Saidra
      • Meldas
      • Vikšrenis
      • Viksvameldis
      • Kūlingė
    • Komeliniečiai
     • Komelininiai
      • Komelina
    • Migliečiai
     • Migliniai
      • Kentris
      • Valkūnas
      • Smilga
      • Smilgenė
      • Pašiaušėlis
      • Smiltlendrė
      • Anisanta
      • Gardūnytė
      • Smilguolė
      • Avižuolė
      • Aviža
      • Bekmanija
      • Strugė
      • Ašarėlės
      • Dirsuolė
      • Dirsė
      • Lendrūnas
      • Smiltlendrūnė
      • Smilgaitė
      • Ragažolė
      • Šepetukas
      • Kietavarpė
      • Šunažolė
      • Tridantė
      • Šluotsmilgė
      • Pirštuolė
      • Rietmenė
      • Pirštūnė
      • Elimas
      • Varputis
      • Posmilgė
      • Eraičinas
      • Eraičinsvidrė
      • Monažolė
      • Poavižė
      • Stumbražolė
      • Vilnūnė
      • Miežvienis
      • Miežis
      • Kelerija
      • Ravenė
      • Rugiaveidė
      • Svidrė
      • Striepsnė
      • Sorokė
      • Melvenė
      • Briedgaurė
      • Sora
      • Strypainis
      • Dryžutis
      • Motiejukas
      • Nendrė
      • Miglė
      • Šepetrys
      • Žalvė
      • Nendrūnė
      • Rugys
      • Mėlitas
      • Šerytė
      • Sorgas
      • Visgė
      • Kvietrugis
      • Kvietys
      • Vulpija
      • Kukurūzas
      • Zizanija
   • Arekažiedžiai
    • Aroniečiai
     • Ajeriniai
      • Ajeras
     • Aroniniai
      • Žinginys
     • Plūdeniniai
      • Plūdena
      • Maurė
      • Volfija
    • Švendriečiai
     • Šiurpiniai
      • Šiurpis
     • Švendriniai
      • Švendras
Straipsnis papildytas: 12 balandžio, 2020

Susiję straipsniai

Komentarai