Keletas senų knygų į žolininko bibliotekėlę

Žolininko „bibliotekoje” jau sukauptos kelios dešimtys knygų ir žurnalų tiek popieriniu tiek skaitmeniniu pavidalu. Dauguma jų gana naujos, išleistos per pastaruosius 20 metų. Tačiau šį kartą pasitaikė proga gauti ir šiek tiek senesnių knygų. Nors visos jos nėra itin glaudžiai susijusios su vaistinių augalų gydomosiomis savybėmis ar jų rinkimu, tačiau naudingos ir, svarbiausia, įdomios informacijos jose radau.

Senesnės knygos pasižymi kitokia nei dabartinė kalba, jas skaitant dažnai dar reikia pagalvoti ką reiškia kai kurie lietuviški žodžiai.

Įdomu, kad knygelės pažymi ant savo viršelių, jei jose yra paveikslėlių ar piešinių. Matyt tuo metu tai vienas iš knygų privalumų, patraukiančių pirkėjų dėmesį.

Seniausia turima knygelė išleista 1911 metais. Joje pasakojama kaip reikia rinkti herbariumą: atpažinti augalus, juos preparuoti ir surinktą kolekciją prižiūrėti. Šiame mažame, Vilniuje išspausdintame, leidinyje nurodomi ir šaltiniai, kuriais reikia remtis norint atpažinti aptiktus augalus. Deja, visi šaltiniai rusiški, lenkiški arba vokiški. Daugiausia pagyrų sulaukia būtent vokiškieji. Leidinyje taip pat nepamirštama trumpai nupasakoti inventorių, kuris reikalingas pradedančiajam augalų rinkėjui. Įdomu, kad prie įrankių (mažas kastuvas panašus į mūrininko „kelnę” augalų iškasimui, dėžė herbariumo augalams dezinfekuoti ir kt.) nurodytos apytikslės kainos, už kurias tokį įrankį gali pagaminti kalvis ar skardžius. Apie tokių jau paruoštų įrankių įsigijimą tam tikroje vietoje nekalbama.Verta paminėti, kad knygelėje autorius aiškiai išreiškia nuomonę apie mikroskopus, rekomenduoja kelias firmas, tuo tarpu kitus laiko niekam tikusiais. Apibendrinant, galima sakyti, kad knygelė tikrai įdomi savo kalba, naudingi joje nurodyti literatūros šaltiniai (tolimesniam domėjimuisi herbariumo rinkimui), tačiau preparavimo metodai ir rinkimo įrankiai dabar jau yra patobulėję, patvaresni ir paprastesni.

Kiti 3 leidiniai, kuriais pasipildė knygų lentyna,  išleisti 1924-1929 metais daugiau aprašomojo pobūdžio, tai sodininkavimo, uogakrūmių auginimo žinynai bei botanikos vadovėlis, kuriame nemažai svetimų šalių augalų aprašų.

Visada įdomu sužinoti kaip augalai buvo pažįstami seniau. Dalis tokiose knygose sukauptų žinių paseno, dalis aktuali ir dabar.

Artimiausiu laiku sąraše esančius augalų aprašus papildysiu informacija rasta anksčiau minėtose knygose, tad įdomiausia informacija bus pasidalinta su visais.

Straipsnis papildytas: 4 sausio, 2018

Susiję straipsniai

Komentarai